top of page

​ご予約の確認

รายละเอียดการจอง

1 days 0 nights stay

4000 x 0 nights x 1 guest = 0

1500 x 0 meals x 1 guest = 0

2500 x 1 meal x 1 guest = 2500

3500 x 1 meal x 1 guest = 3500

4500 x 1 meal x 1 guest = 4500

Approximate price: 0 JPY

รวม: ค่าที่พักและค่าเดินทางรับส่งในทาจิมะ, อาหารปรุงสดสุขภาพดี (ถ้าเลือกไว้) ค่าที่พักในเดือนธันวาคมถึงมีนาคมจะแพงกว่า 1000 เยนเนื่องจากค่าระบบทำความร้อน
ไม่รวม: ค่าที่พักและค่าเดินทางนอกทาจิมะ

 

การรับส่งนอกบริเวณทาจิมะ (เช่น เกียวโต โอซาก้า ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและวิธีการชำระเงินจะมีการตกลงกันหลังจากยืนยันการจองแล้ว

ข้อมูลติดต่อ

ยังไม่ต้องจ่ายทันที - รายละเอียดทริป ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และวิธีการชำระเงินจะตกลงกันทางอีเมลภายหลังจากจองแล้ว

ทางเราได้รับการจองของท่านแล้ว กรุณารอให้คุณมิตสึโอะติดต่อกลับไป

bottom of page