top of page

八反の滝

น้ำตกฮัตตัน

น้ำตกในคันนาเบะ ที่สูงที่สุดในบรรดาน้ำตกที่นี่

น้ำตกฮัตตัน (Hattan) ที่ซุกซ่อนอยู่ในบริเวณที่ราบสูงคันนาเบะนั้นสูงถึง 24 เมตร เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นบ่อน้ำสีมรกต น้ำตกฮัตตันเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของคันนาเบะที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว

Đi từ lodge

10 นาที

Đi bằng phương tiện công cộng

-

คันนาเบะมีน้ำตกหลายแห่งก็จริง แต่น้ำตกฮัตตันหรือ Hattan no Taki (八反の滝) อยู่ใกล้กับลอดจ์ที่สุด ชื่อของน้ำตกหมายถึงความสูงที่ยาวดุจ ผ้า 8 ม้วน (布八反) น้ำตกแห่งนี้สูง 24 เมตร และไหลลงสู่บ่อน้ำสีมรกตสวยงามน้ำตกแห่งนี้เหมาะที่จะนั่งรับลมและบรรยากาศของธรรมชาติเป็นเวลาสั้น ๆ และยังมีหินจำนวนมากอีกด้วย สามารถพบหินสกอเรีย (Scoria) ซึ่งเป็นหินภูเขาไฟที่เกิดขึ้นทั่วคันนาเบะตั้งแต่ 25,000 ปีก่อน แต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำbottom of page