top of page

金閣寺

วัดคินคาคุจิ วัดทองแห่งเกียวโต

วัดทองงดงามเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโต

คินคาคุจิ (Kinkakuji) หรือวัดทอง เป็นวัดเซนที่ชั้นบนสุดสองชั้นปกคลุมด้วยทองทั้งหมด คินคาคุจิมีชื่อทางการว่า Rokuonji และเคยเป็นตำหนักของโชกุน Ashikaga Yoshimitsu และได้กลายเป็นวัดในสำนัก Rinzai ภายหลังจากการเสียชีวิตของเขา

Đi từ lodge

2 ชั่วโมง 40 นาที

Đi bằng phương tiện công cộng

ป้ายรถเมล์ Kinkakuji-michi

ประวัติของวัดคินคาคุจิ

คินคาคุจิ (金閣寺) เป็นชื่อที่มาจากอาคารหลักสีทองซึ่งเป็นที่เก็บพระพุทธรูปเอาไว้มากมาย เดิมแล้วที่ดินเป็นพื้นที่ของตระกูลไซอนจิ (Saionji) ในสมัยคามะคุระ (1185-1333) ทว่าโชกุน Ashikaga Yoshimitsu ได้ยึดเอาพื้นที่นี้ไปใช้สร้างตำหนักของตนเองในปี 1397 ด้วยชื่อพระราชวังคิตะยามะ (Kitayama) โดยออกแบบให้ปราสาททองคำโดดเด่นที่สุดในตำหนักนี้พระราชวังคิตะยามะกลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการเจรจาทางการเมือง เคยต้อนรับจักรพรรดิญี่ปุ่นและพ่อค้าจากจีน ภายหลังจากการเสียชีวิตของ Yoshimitsu แล้ว ตำหนักก็ได้กลายเป็นวัดไปตามที่เขาได้ขอไว้ จนกลายเป็นทิวทัศน์ที่ถูกจดจำมากที่สุดของเกียวโตอย่างในปัจจุบัน


บริเวณคินคาคุจิสามารถเดินวนรอบได้ในระยะเวลาไม่นาน แต่มักจะมีฝูงชนค่อนข้างหนาแน่น


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์:

https://www.shokoku-ji.jp/en/kinkakuji/

bottom of page